← RU Pythoncursus

Uitwerking: Geld maakt gelukkig

euros = 10
cents = 17
print('We weten al het bedrag €', str(euros) + ',' + str(cents))

user_euros = ''
user_cents = ''

while not user_euros.isnumeric():
  print('Vul een aantal euro\'s in:', end=' ')
  user_euros = input()

while not user_cents.isnumeric():
  print('Vul een aantal centen in:', end=' ')
  user_cents = input()

print('De gebruiker voerde in: €', str(user_euros) + ',' + str(user_cents))

total_euros = euros + int(user_euros)
total_cents = cents + int(user_cents)
while total_cents > 100:
  total_cents -= 100
  total_euros += 1

print('De som hiervan is: €', str(total_euros) + ',' + str(total_cents))